Viết bởi admin | 25 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 1978/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia, theo đó, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia Xem chi tiết tại đây: QÐcongboTC1978      

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2891/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 12197:2018; ISO/IEC 19772:2009  Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Mã hóa có sử dụng xác thực TCVN 12198:2018; ISO […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế  Xem chi tiết tại đây QÐ 2889    

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 November, 2018 | 0 Bình luận |

Triển khai thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và Quyết định số 452/QĐ-TTg […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau Quyết định 3202/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo  (Xem chi tiết tại đây CongboTC3202) Quyết định 3204/QĐ-BKHCN công bố […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3087/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-1:2018 Thịt mát- Phần 1: Thịt lợn Xem chi tiết tại đây CongboTC3087      

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: TCVN 12202-1:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 1: Xác định hàm lượng chất không tan bằng phương pháp khối lượng TCVN 12202-2:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 2: Xác định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2898/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12272:2018 Đũa ăn Xem chi tiết tại đây CongboTC2898    

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 06/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định về việc công bố và hủy bố Tiêu chuẩn như sau:  Quyết định số 2581/QĐ-BKHCN về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn Xem chi tiết tại đây HuyboTC2581 Quyết định số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp- Yêu cầu chung Xem chi tiết tại đây CongboTC2847       […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 6,140,598
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp