Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: TCVN 12202-1:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 1: Xác định hàm lượng chất không tan bằng phương pháp khối lượng TCVN 12202-2:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 2: Xác định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2898/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12272:2018 Đũa ăn Xem chi tiết tại đây CongboTC2898    

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 06/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định về việc công bố và hủy bố Tiêu chuẩn như sau:  Quyết định số 2581/QĐ-BKHCN về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn Xem chi tiết tại đây HuyboTC2581 Quyết định số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2847/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp- Yêu cầu chung Xem chi tiết tại đây CongboTC2847       […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 September, 2018 | 0 Bình luận |

Tháng 8 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ:(01/8/2018) Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7881:2008 Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ Xem […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 August, 2018 | 0 Bình luận |

 Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2092/QĐ – BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia như sau: TCVN 12199-1:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 August, 2018 | 0 Bình luận |

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018. Theo đó, đối với các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) khí thì cần đáp ứng các điều kiện sau: – Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 July, 2018 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có hướng dẫn tư vấn, đánh giá đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và cơ sở đào tạo. Theo đó, thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/06/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng . Theo đó từ ngày 01 tháng 07 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 5,934,821
  • 0
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
Giới thiệu doanh nghiệp