Viết bởi Trương Vân | 15/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4120/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về nhôm ôxit. Xem chi tiết tại đây QĐ 4120

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4136/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, Công bố 08 Tiêu chuẩn liên quan đến vòi nước vệ sinh, van cấp, két xả bệ xí, bồn tiểu nam, bệ xí bệt. Xem chi tiết tại đây  QĐ 4136        

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

 Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4015/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến pin , pin lithium-ion và acquy lithium Xem chi tiết tại đây QĐ 4015

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4110/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 8242-3:2009 / ISO 4306:2003 Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp Công bố 07 Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn sau đây: TCVN 7335-3:2018 / ISO 17226-3:2011 Da – Xác định hàm lượng formaldehyt – Phần 3: Xác định formaldehyt thoát ra từ da TCVN 11129-1:2018 / ISO 5402-1:2017 Da – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12582:2018 Phương tiện giao thông đường sắt – Thiết bị chống ngủ gật – Yêu cầu kỹ thuật và tính năng hoạt động. Xem chi tiết tại đây QĐCBTC 4125

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 9053:2011 / ISO 8713:2005 Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng TCVN 9057-1:2011 / ISO 23273-1:2006 Phương tiện giao thông đường […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4235/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO 22000:2007 / ISO 22000:2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm Xem chi tiết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 9525:2012 / EN 13805:2002 Thực phẩm – Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết Xem chi tiết tại đây Quyết định 4233

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4229/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 7472:2005 / ISO 5817:2003 Hàn – Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia) […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner