Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2249 công bố Tiêu chuẩn quốc gia . Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7866:2019 / ASTM D 4951-14 Dầu bôi trơn – Xác định các nguyên tố phụ gia bằng phương pháp phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số  2251/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12046-1:2019 / ISO 6326-1:2007 Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 1: Giới thiệu chung TCVN 12046-5:2019 / ISO 6326-5:1989 Khí […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4190/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12304:2018 / ISO 8772:2006 Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp  – Polyethylene (PE) TCVN 12305:2018 / ISO 8773:2006 Hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4197/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia về âm học, điện âm TCVN 7878-1-2018 / ISO 1996-1:2016 Âm học, mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường – Phần 1: Các đại lượng cơ bản và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4196/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia về âm học TCVN 7878-1:2008 / ISO 1996-1:2003 Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường – Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4203/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố  04 Tiêu chuẩn quốc gia về đo hoạt độ phóng xạ. TCVN 7078-1:2018 / ISO 7503-1:2016 Đo hoạt động phóng xạ – Đo và đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt Phần 1: Nguyên tắc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4202/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ TCVN 7078-1:2002 / ISO 7503-1:1988 An toàn bức xạ – Đánh giá nhiễm xạ bề mặt – Phần 1: Nguồn phát beta TCVN 7078-2:2007 / ISO […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4208/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nấu bằng điện TCVN 12218-1:2018 / IEC 60350-1:2016 Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng – Phần 1: Lò liền bếp, lò, lò hấp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4209/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về tái sử dụng nước Xem chi tiết tại đây QĐ 4209    

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4211/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý môi trường Xem chi tiết tại đây QĐ 4211      

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner