Viết bởi Trương Vân | 03/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban hành quyết định số 3408/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6754:2007 Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1. TCVN 6939:2007 Mã số vật phẩm – Mã số thương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 06/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam.

Xem thêm

Giải quyết những bất cập trong công tác lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn quốc gia từ các Bộ quản lý chuyên ngành đang là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Cùng với việc ra đời của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2939/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO/IEC 27001:2009 / ISO/IEC 27001:2005 Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu. Xem chi tiết tại đây QĐ 2939   […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO/IEC 27001:2019 / ISO/IEC 27001:2013  Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống an toàn quản lý thông tin – Các yêu cầu  […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 30/9/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2854/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12691:2019 Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu và phương pháp đo độ khói của dầu máy điezen. Xem chi tiết QĐ 2854        

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 14/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; Hành lý của người xuất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4133/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12464:2018 Xỉ luyện thép – Đặc tính kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử TCVN 12465:2018 Xỉ luyện gang lò cao – Đặc tính kỹ thuật cơ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4134/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12519:2018 / ISO 4700:2015 Quặng sắt dạng viên dùng cho lò cao và nguyên liệu hoàn nguyên trực tiếp – Xác định cường độ nghiền TCVN 12520:2018 / […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4132/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 9944-2:2018 / ISO 22514-2:2017 Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình – Năng lực và hiệu năng – Phần 2: Năng lực và hiệu năng quá trình […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner