Viết bởi Trương Vân | 06/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2938/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12609:2019 Dầu, mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng các chất phenol chống oxy hóa bằng phương pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2932/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine – Phương pháp sắc ký lỏng – khối phổ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành – Đánh giá độ ổn định – Phần 2: Phương pháp xác định […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2937/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 6187-1:2009 ISO 9308-1:2000 Chất lượng nước – Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform – Phần 1: Phương pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 10333-4:2019 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 4: Giếng thăm hình trụ. Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3444/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 3: Yêu cầu về vật liệu Xem chi tiết tại đây QĐ 3444 Để biết thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3443/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó. công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ – Đèn cảnh báo an toàn TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban hành quyết định số 3407/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1 TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner