Viết bởi Trương Vân | 3 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3444/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 11820-3:2019 Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 3: Yêu cầu về vật liệu Xem chi tiết tại đây QĐ 3444 Để biết thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3443/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó. công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ – Đèn cảnh báo an toàn TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/11/2019, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban hành quyết định số 3407/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 6754:2019 Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1 TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2019, Bộ KHCN ban hành quyết định số 3408/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6754:2007 Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1. TCVN 6939:2007 Mã số vật phẩm – Mã số thương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 6 November, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam.

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 6 November, 2019 | 0 Bình luận |

Giải quyết những bất cập trong công tác lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn quốc gia từ các Bộ quản lý chuyên ngành đang là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Cùng với việc ra đời của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 October, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2939/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO/IEC 27001:2009 / ISO/IEC 27001:2005 Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu. Xem chi tiết tại đây QĐ 2939   […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 October, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO/IEC 27001:2019 / ISO/IEC 27001:2013  Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống an toàn quản lý thông tin – Các yêu cầu  […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 October, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 30/9/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2854/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12691:2019 Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu và phương pháp đo độ khói của dầu máy điezen. Xem chi tiết QĐ 2854        

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 15,545,239
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp