Viết bởi Trương Vân | 14/05/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4115/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 21 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12466-1:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 1: Vịt Star 76 TCVN 12466-2:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 2: Vịt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/05/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4055/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12807:2019 Cà phê hỗn hợp hòa tan Xem chi tiết tại đây QĐ 4055 Để biết thông tin chi tiết về bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/05/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 15/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2013/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8685-28:2019 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 28: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn. TCVN 8685-29:2019 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 616/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 14 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn TCVN 6170-11: 2002 Công trình […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 617/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 6170-8:2020 Giàn cố định trên biển – Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn TCVN 6170-11:2020 Giàn cố định trên biển – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 615/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 8893:2011 Cấp kỹ thuật đường sắt Xem chi tiết tại đây QĐ 615 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 614/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 8893:2020 Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia Xem chi tiết QĐ 614 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4054/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6548:2019 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Xem chi tiết tại đây QĐ 4054 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4152/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo. TCVN 12741:2019 ISO/TS […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/04/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4139/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8167:2009 Độ bền tự nhiên của gỗ và sản phẩm từ gỗ – Loại môi trường sử dụng TCVN 4738:1989 Bảo quản […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner