Viết bởi Trương Vân | 29/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 29/9/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2682/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia. Xem chi tiết tại đây QĐ 2682 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 29/9/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2681/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 5373:1991 Đồ gỗ – Yêu cầu kỹ thuật Xem chi tiết tại đây QĐ 2681 Để biết thông tin chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 7/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2169/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 12940:2020 Bánh nướng TCVN 12941:2020 Bánh dẻo Xem chi tiết tại đây QĐ 2169 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2785/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12983:2020 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Bồn vận chuyển LNG trên phương tiện giao thông đường bộ – Yêu cầu chung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2784/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 8610:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Tính chất chung của LNG Xem chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/09/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 9/9/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2484 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 12669-1:2020 / IEC 60204-1:2016 An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 12669-11:2020 / IEC 60204-11:2018 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/09/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN 122:2020) Theo đó, ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4166/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): QĐ 4166 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 01/6/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4147/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):     Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner