Viết bởi Trương Vân | 18/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2716/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: Xem chi tiết tại đây QĐ 2716 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 03/9/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2421/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Xem chi tiết tại đây Quyết định số 2421 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13187:2020 Phòng thí nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường. Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 2/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2718/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Xem chi tiết tại đây Quyết định số 2718 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 02/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2717/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Xem chi tiết tại đây Quyết định số 2717 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 10/11/2020 | 0 Bình luận |

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chứng nhận sản phẩm theo các Chương trình chứng nhận CE-marking, UL, RoHS” do Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) triển khai, một số giải pháp đề xuất hỗ trợ chứng nhận […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/11/2020 | 0 Bình luận |

Điểm nhấn quan trọng trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã lan toả sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/11/2020 | 0 Bình luận |

 Ngày 11/9/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Theo đó, với mục đích thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 02/11/2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/10/2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner