Viết bởi Trương Vân | 3 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2933/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó hủy bỏ 6 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây: 1. TCVN 8400-15:2011 Bệnh động vật – Quy trình chuẩn đoán – Phần 15:Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira 2. TCVN 8710-2:2011 Bệnh thủy sản – Quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12713:2019 Chè Ô long – Yêu cầu cơ bản   Xem chi tiết tại đây QĐ 4072 Để biết thông tin chi tiết […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều  TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng – Phần 2: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4070/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7571-1:2006 ISO 657-1:1989 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều – Kích thước TCVN 7571-2:2006 ISO 657-2:2989 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2938/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12609:2019 Dầu, mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng các chất phenol chống oxy hóa bằng phương pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2932/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine – Phương pháp sắc ký lỏng – khối phổ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành – Đánh giá độ ổn định – Phần 2: Phương pháp xác định […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2937/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 6187-1:2009 ISO 9308-1:2000 Chất lượng nước – Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform – Phần 1: Phương pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 December, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 10333-4:2019 Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 4: Giếng thăm hình trụ. Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 15,545,230
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp