Viết bởi Nguyen Nam | 15/09/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về năng suất chất lượng để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/08/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 12/2022 TT-BKHCN quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/08/2022 | 0 Bình luận |

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/07/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 20/6/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1037/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/07/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 24/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 836/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy – Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Xem […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/07/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 24/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 832/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13509:2022 Bê tông phun trong công trình hầm giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu. Xem […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/07/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 20/6/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1036/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu. Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3426/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 5979:2021 ISO 10390:2021 Đất, chất thải xử lý và bùn – Xác định pH TCVN 6651:2021 ISO 11274:2019 Chất lượng đất […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 24/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3378/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 4358:2021 Ván lạng TCVN 13351:2021 Chuồng nuôi các loại hổ, sư tử, gấu chó và gấu ngựa – Yêu cầu kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3616/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 8991:2021 Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc – Thép tấm mạ thiếc bằng điện phân TCVN 8993:2021 Sản phẩm thép […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner