Viết bởi Trương Vân | 09/07/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 31/05/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13950 –1:2024 / ISO 3856 –1:1984 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 1: Xác […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/07/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 31/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1176/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:1. TCVN 8653 – 1:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/07/2024 | 0 Bình luận |

Thực hiện Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 3 năm 2012 hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhằm bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cho các tổ chức, cá […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/07/2024 | 0 Bình luận |

Để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, phù hợp với thực tiễn thì khâu phân tích, đánh giá chính sách cần phải được làm rất kỹ lưỡng, khoa […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 19/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 402/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13968:2024 IEC 62902:2019 Cell và pin thứ cấp – Các ký hiệu ghi nhãn dùng để nhận biết thành phần hóa […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 10/04/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 614/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13970:2024 Máy hút bụi – Hiệu suất năng lượng 2. TCVN 13971:2024 Lò nướng điện – Hiệu suất năng lượng 3. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13788:2023 / IEC 62430:2019 Thiết kế có ý thức về môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn 2. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 27/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1064/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13916:2024 Pin hoán đổi được dùng cho mô tô điện, xe máy điện hai bánh – Yêu cầu kỹ thuật và phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 27/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 14134-1:2024 Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 1: Chuẩn bị khô mẫu đất TCVN 14134-2:2024 Đất dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 02/05, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 744/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:1. TCVN 13936-1:2024 / IEC 61992-1:2006 with Amendment 1:2014  Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định -Thiết bị đóng cắt […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner