Viết bởi Trương Vân | 9 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12747:2019 ISO 5496:2006 Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn ban đầu và huấn luyện người đánh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3759/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:  1.TCVN 12237-2-1:2019 (IEC 61558-2-1:2007) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1579/QĐ-BKHCN công bố  06 Tiêu chuẩn quốc gia. 1.TCVN 12478-1:2019 (ISO/IEC 18013-1:2018) Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 1: Đặc tính vật lý và tập dữ liệu cơ sở 2.TCVN 12478-3:2019 (ISO/IEC 18013-3:2017) […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17 June, 2020 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học Công nghệ) vừa có văn bản cảnh báo về dự thảo đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn ghi nhãn đối với thực phẩm của Hàn Quốc gửi đến các Bộ ngành liên quan. Hàn Quốc đã có thông báo về việc đề xuất sửa đổi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26 May, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12478-1:2019 (ISO/IEC 18013-1:2018) Công nghệ thông tin – Định danh các nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 1: […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 20 May, 2020 | 0 Bình luận |

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khi đề cập đến mục tiêu hài hòa tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đột phá trong công tác xây dựng tiêu chuẩn Theo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14 May, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 18/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 686/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)  TCVN 12883:2020 Xăng nền để pha chế xăng sinh học – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14 May, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4115/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 21 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12466-1:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 1: Vịt Star 76 TCVN 12466-2:2018 Vịt giống hướng thịt – Phần 2: Vịt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14 May, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4055/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12807:2019 Cà phê hỗn hợp hòa tan Xem chi tiết tại đây QĐ 4055 Để biết thông tin chi tiết về bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 May, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 15/7/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2013/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8685-28:2019 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 28: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn. TCVN 8685-29:2019 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 8,317,542
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp