Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13684-1:2023 ISO 15698-1:2012  Thép cốt bê tông – Thanh thép cốt có đầu neo – Phần 1: Các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 13/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 12/05/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức chương trình Hội thảo công tác chuyên môn tháng 5 “Triển khai thí điểm áp dụng ISO 18091:2020 tại cơ quan hành chính nhà nước”. Chương trình diễn ra vô cùng sôi nổi với hàng loạt câu hỏi xoay quanh TCVN 18091:2020 […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 20/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023. […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 01/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2428/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13562-1:2022 Lợn giống bản địa – Phần 1: Lợn Móng Cái TCVN 13562-2:2022 Lợn giống bản địa – Phần 2: […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó: – Thủ tục hành chính […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 07/03/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg theo quy định […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/02/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2767/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 12561:2018: Thuốc bảo vệ thực vật – Khảo nghiệm hiệu lực sinh học của thuốc trên đồng ruộng Chi tiết xem […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/02/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13516:2022 Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng các chủng nấm men Robotics TCVN 13517:2022 Thức ăn […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/02/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 9143:2022 Công trình thuỷ lợi – Tính toán thấm dưới đáy và vai công trình trên nền không phải là […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner