Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3426/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 5979:2021 ISO 10390:2021 Đất, chất thải xử lý và bùn – Xác định pH TCVN 6651:2021 ISO 11274:2019 Chất lượng đất […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 24/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3378/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 4358:2021 Ván lạng TCVN 13351:2021 Chuồng nuôi các loại hổ, sư tử, gấu chó và gấu ngựa – Yêu cầu kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3616/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 8991:2021 Sản phẩm thép cán nguội mạ thiếc – Thép tấm mạ thiếc bằng điện phân TCVN 8993:2021 Sản phẩm thép […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3616/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 4118:2021 Công trình thủy lợi – Hệ thống dẫn, chuyển nước – Yêu cầu thiết kế TCVN 8637:2021 Công trình thủy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số Quyết định 3612/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) TCVN 8991:2011 / ISO 11949:1995 Thép tấm cán nguội được phủ thiếc bằng mạ điện TCVN 8993:2011 / ISO 11950:1995 Thép cán nguội phủ crom/crom oxit bằng điện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3500/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế TCVN 8637:2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 6001-1:2008 / ISO 5815-1:2003 Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) – Phần 1: Phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3453/QĐ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5977:2009 /ISO 9096:2003 Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công TCVN 8712:2011 / ISO 12039:2001 Phát thải […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN banh hành Quyết định số 3437/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Trong đó, ban hành hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 8963:2011 / ASTM D5198-09 Chất thải – Phương pháp phá mẫu bằng axit nitric TCVN 8965:2011 / ASTM D5830-95 Chất thải – Phân tích dung môi trong […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 May, 2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3421/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố hủy bỏ 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5979:2007 / TCVN 10390:2005 Chất lượng đất  TCVN 6651:2000 / TCVN 11274:1998 Chất lượng đất – Xác định đặc tính giữ nước – Phương pháp trong […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 12
  • 17,575,798
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp