Viết bởi admin | 8 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 24/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3222/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12263:2018 Thông tin địa lý- Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web TCVN 12264:2018 Thông tin địa lý- Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 January, 2019 | 0 Bình luận |

Thông tư số 169/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 169/2018/TT-BQP Ngày […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 1/11/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3354/QĐ-BKHCN về việc  công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia: 1.TCVN 11998:2018     Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa- Hướng dẫn lão hóa nhiệt    ASTM D 5510-94 2.TCVN 11999:2018     Chất dẻo có khả […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 7/10/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia: 1.TCVN ISO 19108:2018     Thông tin địa lý- Lược đồ thời gian     ISO 19108:2002 2. TCVN ISO 19109:2018     Thông tin địa lý- Quy tắc lược […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 1978/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia, theo đó, công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia Xem chi tiết tại đây: QÐcongboTC1978      

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2891/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 12197:2018; ISO/IEC 19772:2009  Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Mã hóa có sử dụng xác thực TCVN 12198:2018; ISO […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa- Công trình bến- Yêu cầu thiết kế  Xem chi tiết tại đây QÐ 2889    

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 November, 2018 | 0 Bình luận |

Triển khai thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và Quyết định số 452/QĐ-TTg […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau Quyết định 3202/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo  (Xem chi tiết tại đây CongboTC3202) Quyết định 3204/QĐ-BKHCN công bố […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3087/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-1:2018 Thịt mát- Phần 1: Thịt lợn Xem chi tiết tại đây CongboTC3087      

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 5,955,806
  • 0
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
Giới thiệu doanh nghiệp