Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4190/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống ống Xem chi tiết tại đây QĐ 4190      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4197/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia về âm học, điện âm Xem chi tiết tại đây QĐ 4197        

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4196/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia về âm học Xem chi tiết tại đây QĐ 4196      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4203/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố  04 Tiêu chuẩn quốc gia về đo hoạt độ phóng xạ. Xem chi tiết tại đây QĐ 4203      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4202/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn bức xạ Xem chi tiết tại đây QĐ 4202    

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4208/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 08Tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị nấu bằng điện Xem chi tiết tại đây QĐ 4208      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4209/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về tái sử dụng nước Xem chi tiết tại đây QĐ 4209    

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4211/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý môi trường Xem chi tiết tại đây QĐ 4211      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4218/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia về vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm Xem chi tiết tại đây QĐ 4218        

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm  sản phẩm thịt và sữa Xem chi tiết tại đây QĐ 4217      

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 6,462,324
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp