Viết bởi admin | 14/09/2015 | 0 Bình luận |

Công ty TNHH may Hưng Nhân trực thuộc Tổng công ty Đức Giang -CTCP được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1999. Hiện nay công ty có 2 cơ sở: + Cơ sở 1 tại thị trấn Hưng Nhân – Hưng Hà – Thái Bình với 2 xưởng gồm 11 chuyền sản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10/09/2015 | 0 Bình luận |

Cần thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất trong doanh nghiệp Thời gian qua, vấn đề năng suất của Việt Nam được Chính phủ và toàn xã hội đặc biệt quan tâm, do đây là yếu tố tác động quan trọng tới năng lực cạnh tranh và mức sống của người dân. Cụ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner