Viết bởi Nguyen Nam | 23/02/2024 | 0 Bình luận |

Nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và thực hiện có hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-SKHCN về hoạt động quản lý […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/02/2024 | 0 Bình luận |

Việc xây dựng các quy trình kiểm định, quy trình thử nghiệm thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện nhằm thống nhất hoạt động kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo, đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của phép đo, kết quả đo đối với phương tiện đo này khi […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 26/01/2024 | 0 Bình luận |

Hiện nay, các nước phát triển và cả các nước đang phát triển đã và đang triển khai mạnh mẽ một cách thống nhất, có hệ thống các chương trình giáo dục về Tiêu chuẩn hóa trong hệ thống giáo dục quốc gia nói chung cũng như giáo dục đại học nói riêng. Tại Châu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/01/2024 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN. Thông tư nêu rõ, đối tượng kiểm tra là sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 14/01/2024 | 0 Bình luận |

Trên tinh thần phát huy cao độ tính tự giác và triển khai các bước 5S đi vào thực tế cuộc sống tại các đơn vị của Tổng cục TCĐLCL, ngày 13 tháng 01 năm 2024 đồng loạt các cán bộ, nhân viên của Tổng cục đã ra quân hưởng ứng Ngày Làm sạch trụ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/01/2024 | 0 Bình luận |

Nhằm xây dựng đội ngũ Chuyên gia năng suất có đủ kiến thức, kỹ năng và cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy tắc nghề nghiệp trong cải tiến năng suất, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao Viện Năng suất Việt Nam xây dựng và triển khai thí điểm Chương trình […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/01/2024 | 0 Bình luận |

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ Chuyên gia năng suất quốc gia có năng lực về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phục vụ mục tiêu thúc đẩy phong trào năng suất, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Viện Năng suất Việt Nam đã triển […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 29/12/2023 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa có thông báo số 4416 ngày 29 tháng 12 năm 2023 Về việc công bố kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 26/12/2023 | 0 Bình luận |

Triển vọng hợp tác Việt Nam – Trung Quốc trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chung, tiêu chuẩn hóa nói riêng là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hai nước có tính tương đồng, bổ sung lẫn nhau và xu thế phát triển kinh tế thế giới […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/12/2023 | 0 Bình luận |

Phát biểu tại Phiên toàn thể Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”, Dr. Victor Tay, CEO của Global Catalyst Advisory/RHT Consulting Asia, Hội đồng quản trị liên minh các doanh nghiệp ASEAN-China, Chuyên gia APO cho […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner