Viết bởi Nguyen Nam | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Được biết đến là một trong những phương pháp cải tiến năng suất hiệu quả nhất đã và đang được áp dụng phổ biến, phương pháp cải tiến liên tục Kaizen đã mang lại kết quả tích cực cho Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh. Con người là nhân […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/08/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1498/QĐ-BKHCN ngày 12/08/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2023, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức thực hiện: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/06/2022 | 0 Bình luận |

Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang vừa có thông báo về việc tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn năm 2022. Theo Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang, nhằm phát huy kết quả đạt được, nhất là ngày càng nâng cao năng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 12/04/2022 | 0 Bình luận |

Dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn thu hút FDI tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất bảy tiêu chí thu hút FDI có chọn lọc, bao gồm suất đầu tư, lao động, công nghệ, chuyển giao công nghệ, tính liên kết và tác […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 22/02/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn quốc tế là những công cụ thiết yếu để giải quyết nhiều thách thức cấp bách của thế giới, đặc biệt là những thách thức liên quan đến phát triển bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của điều này, ISO đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn cho các chuyên […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 24/12/2021 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 24/12/2021 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN vừa ban hành quyết định số 3102/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Qquốc gia thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/08/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 2/8, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) và Hiệp hội các phòng thử nghiệm của Hoa Kỳ – Underwriter Laboratory (UL) đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến về Tiêu chuẩn cho trang thiết bị y tế nhằm mục đích chia sẻ, đóng góp kiến thức, thông tin về […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 01/08/2021 | 0 Bình luận |

Trong khuôn khổ Hội thảo Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong sản xuất thông qua Năng suất xanh của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) ngày 30/7/2021, ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có bài tham luận về “Chiến lược tăng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/05/2021 | 0 Bình luận |

Để bắt kịp và hòa nhập vào cuộc cách mạng 4.0, các tổ chức/doanh nghiệp cần xác định hiện trạng, đổi mới trình độ quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sẵn sàng cơ sở nền tảng để “hấp thụ” làn sóng công nghệ mới. Cách mạng 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội để các […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner