Viết bởi Nguyen Nam | 16/07/2024 | 0 Bình luận |

Đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS) là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách được xây dựng đối với nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện chính sách (khoản 2 Điều 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP). Luật năm 2015 quy định về nội […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/07/2024 | 0 Bình luận |

5S không chỉ là một công cụ cải tiến năng suất chất lượng đơn thuần, mà giờ đây tại các đơn vị trong Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã trở thành một thói quen, một công việc thường xuyên, liên tục; trở thành ý thức thường trực trong suy nghĩ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/07/2024 | 0 Bình luận |

Thực hiện Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 3 năm 2012 hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhằm bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cho các tổ chức, cá […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/07/2024 | 0 Bình luận |

c) Quy trình, thủ tục lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (tiếp) Bước 2: Đánh giá tác động của chính sách. Đánh giá tác động của chính sách là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách đang được xây dựng đối với các nhóm đối tượng khác […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/07/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có thông báo về việc công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện từ năm 2025 không được phê duyệt thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/07/2024 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN nhận được ý kiến của doanh nghiệp đề cập khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 2163/BKHCN-TĐC trả lời chất vấn của […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/07/2024 | 0 Bình luận |

Đoàn khảo sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa có buổi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/07/2024 | 0 Bình luận |

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm công nghệ, giải pháp vận hành tối ưu nhất cho dây chuyền sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả, năng suất và khả năng cạnh tranh. Đó là chia sẻ của ông Ben Wong – Tổng Giám Đốc Informa Markets Việt Nam tại lễ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/07/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 01/07/2024 | 0 Bình luận |

Ban Chỉ đạo 5S của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) nay là Ủy ban TCĐLCL Quốc gia đánh giá, hoạt động 5S được các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh triển khai, duy trì trong thời gian tới. Theo Ban Chỉ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner