Viết bởi Nguyen Nam | 17/04/2023 | 0 Bình luận |

Theo chuyên gia, việc xây dựng kinh tế tuần hoàn cần lộ trình để xây dựng các tiêu chuẩn sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Song song đó cũng cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo để hướng đến một nền kinh tế bền vững ở nước ta. […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/04/2023 | 0 Bình luận |

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ việc triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Chương trình 712), trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 07/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 320/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13607-1:2023 Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 1: Hạt giống lúa lai TCVN 13607-2:2023 Giống […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 16/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 9173:2013 Lợn giống nội – Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết xem tại đây: Quyết định 2279.QĐ.BKHCN

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/04/2023 | 0 Bình luận |

Giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng 115 tiêu chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu thuộc các lĩnh vực: 98 tiêu chuẩn địa chất – khoáng sản; 7 tiêu chuẩn ở lĩnh vực đo […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/03/2023 | 0 Bình luận |

Hiện nay, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn dành cho các phương tiện sử dụng điện, trong đó có các tiêu chuẩn dành cho pin hoán đổi dùng cho mô tô, xe máy điện. Phát biểu tại “Hội thảo tham vấn xây dựng TCVN về pin […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 16/03/2023 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn được coi là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp định hướng và tăng chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhờ tiêu chuẩn hóa mà các sản phẩm của doanh nghiệp Việt tự tin hội nhập và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm trên thế giới. Tại tọa đàm trực tuyến: “Chiến […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 16/03/2023 | 0 Bình luận |

Trong quá trình xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa, cần nâng cao năng lực của Ban Kỹ thuật, tập hợp nguồn nhân lực, các chuyên gia đầu ngành, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Nhu cầu cấp thiết phải xây dựng chiến lược tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2023 | 0 Bình luận |

Thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xe điện, thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn cho xe điện: Có nhưng chưa đủ Theo ông Triệu Việt Phương, Phó Viện trưởng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2023 | 0 Bình luận |

Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là xu thế tất yếu hiện nay. Trong đó, mục tiêu chính là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động chuyển đổi số ngành. Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ quy trình, hệ thống quản lý […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner