Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13684-1:2023 ISO 15698-1:2012  Thép cốt bê tông – Thanh thép cốt có đầu neo – Phần 1: Các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/05/2023 | 0 Bình luận |

Đây là chương trình Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng trong các ngày từ 8 – 12/5/2023 Với vai trò là thành viên của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) đã chủ trì tổ chức Hội thảo khu vực về “Phát […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 05/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 20/05/2023 là dấu mốc quan trọng của mọi thế hệ công chức, viên chức và người lao động Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam để nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành, phát triển đáng nhớ và đầy tự hào; đồng thời cũng là dịp để mọi người cùng nhau đoàn kết […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 24/04/2023 | 0 Bình luận |

ISO 45001:2018 ra đời với sứ mệnh giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro không đáng có liên quan tới sức khỏe của công nhân viên. Đối với doanh nghiệp sản xuất, ISO 45001:2018 trở thành công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất. ISO 45001:2018 là hệ thống quản lý […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 21/04/2023 | 0 Bình luận |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi năm, Việt Nam nuôi và khai thác hơn 6 triệu tấn thủy sản, trong đó tôm chiếm lượng lớn và tiếp tục gia tăng theo định hướng xây dựng ngành thủy sản trở thành mũi nhọn kinh tế của Chính phủ. Tuy nhiên, do công […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/04/2023 | 0 Bình luận |

Theo chuyên gia, việc xây dựng kinh tế tuần hoàn cần lộ trình để xây dựng các tiêu chuẩn sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Song song đó cũng cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo để hướng đến một nền kinh tế bền vững ở nước ta. […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/04/2023 | 0 Bình luận |

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ việc triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Chương trình 712), trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 07/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 320/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13607-1:2023 Giống cây trồng nông nghiệp – Sản xuất giống – Phần 1: Hạt giống lúa lai TCVN 13607-2:2023 Giống […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 16/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 9173:2013 Lợn giống nội – Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết xem tại đây: Quyết định 2279.QĐ.BKHCN

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/04/2023 | 0 Bình luận |

Giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng 115 tiêu chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu thuộc các lĩnh vực: 98 tiêu chuẩn địa chất – khoáng sản; 7 tiêu chuẩn ở lĩnh vực đo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner