Viết bởi Nguyen Nam | 23/03/2023 | 0 Bình luận |

Hiện nay, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn dành cho các phương tiện sử dụng điện, trong đó có các tiêu chuẩn dành cho pin hoán đổi dùng cho mô tô, xe máy điện. Phát biểu tại “Hội thảo tham vấn xây dựng TCVN về pin […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 16/03/2023 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn được coi là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp định hướng và tăng chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhờ tiêu chuẩn hóa mà các sản phẩm của doanh nghiệp Việt tự tin hội nhập và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm trên thế giới. Tại tọa đàm trực tuyến: “Chiến […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 16/03/2023 | 0 Bình luận |

Trong quá trình xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa, cần nâng cao năng lực của Ban Kỹ thuật, tập hợp nguồn nhân lực, các chuyên gia đầu ngành, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Nhu cầu cấp thiết phải xây dựng chiến lược tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2023 | 0 Bình luận |

Thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xe điện, thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn cho xe điện: Có nhưng chưa đủ Theo ông Triệu Việt Phương, Phó Viện trưởng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2023 | 0 Bình luận |

Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là xu thế tất yếu hiện nay. Trong đó, mục tiêu chính là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động chuyển đổi số ngành. Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ quy trình, hệ thống quản lý […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2022. Cụ thể Quyết định và danh mục như sau:  

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/02/2023 | 0 Bình luận |

Các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp đều được đánh giá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Trung tâm dữ liệu là mạng lưới tài nguyên lưu trữ và tính toán, cho phép phân phối các ứng dụng phần mềm và dữ liệu. Về mặt […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/02/2023 | 0 Bình luận |

Việc xây dựng tiêu chuẩn phải tôn trọng, ưu tiên nhu cầu thị trường, như vậy mới đáp ứng được yêu cầu về quản lý, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; nếu không tập trung vào thị trường, thì các tiêu chuẩn được công bố, áp dụng sẽ không hiệu quả, gây lãng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 tiêu chuẩn liên quan đến Hải đồ điện tử, hải đồ và hệ thống đèn biển, tín hiệu sương mù, cụ thể như sau:   Vụ TC

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/01/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1874/QĐ-BKHCN ngày 22/09/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 1 năm 2022.  Chi tiết xem tại đây: Kế-hoạch-bổ-sung-TCVN-đợt-1-năm-2022

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner