Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 11/07/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN ngày 07/07/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 29/06/2023 | 0 Bình luận |

Xây dựng tiêu chuẩn và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn là hoạt động song song trong công tác tiêu chuẩn hóa. Từ năm 1962 đến nay, công tác tiêu chuẩn hóa đã chứng minh được vai trò của mình đối với đời sống, kinh tế và xã hội, là công cụ đắc lực của sản […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/06/2023 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn liên quan đến tính bền vững hay còn gọi là các tiêu chuẩn SDG theo Liên Hợp Quốc chính là các tiêu chuẩn được xây dựng để hướng dẫn các doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa tính bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trở thành cốt lõi […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 15/06/2023 | 0 Bình luận |

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Các đánh giá khoa học thông qua các báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã chỉ ra rằng có thể tránh được nhiều hậu quả tồi tệ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/05/2023 | 0 Bình luận |

Thế giới đang trên đỉnh của một làn sóng đổi mới và đột phá về công nghệ, khi các công nghệ mới nổi tiếp tục phát triển nhanh chóng và ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, xã hội. Khái niệm về Công nghệ quan trọng và mới nổi (Critical and Emerging Technologies-CET) dần […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 22/05/2023 | 0 Bình luận |

Qua gần 15 năm thực hiện các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng được nâng lên, sản phẩm, hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ từ khâu trước khi đưa ra thị trường cho đến khâu sau […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 22/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 19/05/2023, tại Hà Nội, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – TCĐLCL) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (20/05/1983 – 20/05/2023). Tham dự chương trình có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL; […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 25/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 766/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13632:2023 ISO 11930:2019 with amendment 1:2022 Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Đánh giá tính kháng vi sinh vật […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 12/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 674/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13642:2023 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Định tính tretinoin (retinoic acid) bằng phương pháp sắc ký lỏng […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 584/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 6960:2023 Đường và sản phẩm đường – Xác định đường khử trong sản phẩm có hàm lượng đường khử thấp – Phương pháp Knight và Allen EDTA (Phương pháp chuẩn) TCVN 7965:2023 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner