Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 04/12/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 25/08/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1889Đ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 4116:2023 Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Yêu cầu thiết kế TCVN 9137:2023 Công trình thủy […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 04/12/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2562/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 8710-5:2011 Bệnh thuỷ sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 5: Bệnh Taura ở tôm he TCVN 8710-8:2012 Bệnh thuỷ sản – Quy trình chẩn đoán […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 04/12/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2563/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 8710-5:2023 Bệnh thuỷ sản – Quy trình chẩn đoán – Phần 5: Hội chứng Taura ở tôm TCVN 8710-8:2023 Bệnh thuỷ sản – Quy trình chẩn đoán […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 04/12/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2569/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 13904-1:2023 Phúc lợi động vật – Vận chuyển – Phần 1: Trâu, bò TCVN 13905-1:2023 Phúc lợi động vật – Giết mổ – Phần 1: Gia súc […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/11/2023 | 0 Bình luận |

Việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện là một trong những giải pháp được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng không khí. Số lượng xe điện và pin xe điện […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 06/10/2023 | 0 Bình luận |

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích các thông tin được đề cập từ những phần trước, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận thấy để tính toán và xếp hạng các quốc gia vào Bảng xếp hạng chỉ số hạ tầng chất lượng với phát triển bền vững, UNIDO đã xây […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 05/10/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 31/07/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5739:2023 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy – Thiết bị đầu nối TCVN 12366-4: 2023 ISO 11999-4:2015 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/10/2023 | 0 Bình luận |

Căn cứ Luật TC&QCKT, trên cơ sở đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN 2024 từ các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tổng cục TCĐLCL đăng dự thảo KH TCVN 2024 để lấy ý kiến rộng rãi. Thời hạn nhận ý kiến góp ý trước ngày 06/11/2023. Dự thảo Quyết định và kế hoạch […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/09/2023 | 0 Bình luận |

Những năm vừa qua, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống đáp ứng cơ bản nhu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) bao gồm: – Hệ thống 03 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 2007, Luật Đo […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/09/2023 | 0 Bình luận |

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner