Viết bởi admin | 12 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019. Theo đó, kèm theo quyết định này là “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019”./. Xem chi tiết tại đây Kế hoạch xây dựng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 8 June, 2015 | 0 Bình luận |

– Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2013 – Kế hoạch xây dựng _TCVN năm 2014 – Kế hoạch xây dựng  TCVN năm 2015 – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2016 – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2018                        

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 7,699,510
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp