Viết bởi Trương Vân | 17 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 14/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1945/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bổ sung năm 2020. Theo đó, kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng TCVN trên do các bộ, ngành xây dựng dự thảo TCVN chủ động cân đối từ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4099/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2020”. Xem chi tiết tại đây QĐ 4099      

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019. Theo đó, kèm theo quyết định này là “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019”./. Xem chi tiết tại đây Kế hoạch xây dựng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 8 June, 2015 | 0 Bình luận |

– Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2013 – Kế hoạch xây dựng _TCVN năm 2014 – Kế hoạch xây dựng  TCVN năm 2015 – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2016 – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2017 – Kế hoạch xây dựng TCVN năm 2018                        

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 15,881,687
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp