Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Thực hiện hội nhập quốc tế và khu vực, từ mối quan hệ chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa, đến nay Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã duy trì hợp tác thường xuyên với hơn 30 nước trên thế giới và khu vực

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Các Hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 December, 2017 | 0 Bình luận |

Các Tổ chức Quốc tế và khu vực mà Tổng cục là thành viên

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 13
  • 17,575,545
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp