Viết bởi Nguyen Nam | 30/06/2022 | 0 Bình luận |

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Hà Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Hữu Cường – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng toàn thể cán bộ Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

Thực hiện hội nhập quốc tế và khu vực, từ mối quan hệ chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa, đến nay Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã duy trì hợp tác thường xuyên với hơn 30 nước trên thế giới và khu vực

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

Các Hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

Các Tổ chức Quốc tế và khu vực mà Tổng cục là thành viên

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner