Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 25/04/2023 | 0 Bình luận |

Sáng 25/4, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức Tọa đàm “Tổng quan về năng suất, chất lượng và áp dụng năng suất trong các trường đại học, cao đẳng”. Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia hỗ trợ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 25/04/2023 | 0 Bình luận |

Tổng cục TCĐLCL vừa tổ chức hội thảo công tác chuyên môn về “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động TCĐLCL”, “Đánh giá và định hướng của công tác khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường” và “ Giới thiệu TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001: […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 20/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023. […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/03/2023 | 0 Bình luận |

Thị trường hàng hóa ở các tỉnh, thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 rất sôi động, phong phú; nguồn hàng để phục vụ trong dịp tết được chuẩn bị tương đối đầy đủ về số lượng và chủng loại; hàng hóa ngày càng được cải thiện với mẫu […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner