Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/03/2023 | 0 Bình luận |

Các tổ chức KH&CN công lập đóng vai trò lớn đối với việc thúc đẩy tăng năng suất chất lượng. Bởi, đây là nơi mà đội ngũ chuyên gia, chuyên viên khoa học công nghệ nghiên cứu, phát triển và tư vấn áp dụng các công cụ, tích hợp các hệ thống để giúp doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 23/03/2023 | 0 Bình luận |

Gia tăng TFP đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế nhờ vào các giải pháp sử dụng hiệu quả vốn và lao động, ghi nhận sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế nhờ vào nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng trong […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 22/02/2023 | 0 Bình luận |

Tiến bộ khoa học công nghệ không chỉ đẩy nhanh tốc độ phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh mà còn là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên. Do vậy, đây là yếu tố then chốt góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/12/2022 | 0 Bình luận |

Năm 2022, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã hỗ trợ chuyên gia để triển khai dự án nghiên cứu, nâng cao năng lực của Tổ chức năng suất quốc gia Việt Nam. Để chia sẻ thông tin nghiên cứu về năng suất trong bối cảnh mới và trao đổi về những giải pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/07/2022 | 0 Bình luận |

Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng, định danh cụ thể với từng loại sản phẩm để người tiêu dùng có thể tiếp cận và hiểu rõ việc tái sử dụng. Phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Tái sử dụng và Kinh tế tuần hoàn” do Liên […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 01/07/2022 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30/08/2018 | 0 Bình luận |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ. Cuộc họp nhằm phân tích, đánh giá kết quả sau một năm rưỡi triển khai chương […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner