Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 20/03/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT, 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành, gồm: QCVN 03:2023/BTNMT – […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/03/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/03/2023 | 0 Bình luận |

Chiều ngày 10/03/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức hội thảo Chuyên đề tháng 3 nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động TCĐLCL cho công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Tổng cục. Tham dự Hội thảo có TS. Hà Minh Hiệp – Phó […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/02/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 09/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13262-7:2022 Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 7: Xác định hàm lượng hoạt chất pentoxazone bằng phương pháp sắc […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2022. Cụ thể Quyết định và danh mục như sau:  

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 tiêu chuẩn liên quan đến Hải đồ điện tử, hải đồ và hệ thống đèn biển, tín hiệu sương mù, cụ thể như sau:   Vụ TC

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 4 tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sản phẩm hóa hơi. Cụ thể như sau:   Vụ TC

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 01/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/07/2022 | 0 Bình luận |

Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng, định danh cụ thể với từng loại sản phẩm để người tiêu dùng có thể tiếp cận và hiểu rõ việc tái sử dụng. Phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Tái sử dụng và Kinh tế tuần hoàn” do Liên […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 07/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 06/11/2021, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 02/VBHN-BKHCN về việc hợp nhất Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN; Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN và Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ.  Tệp đính kèm: TT THÉP KHÔNG GỈ  

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner