Viết bởi Nguyen Nam | 08/07/2022 | 0 Bình luận |

Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng, định danh cụ thể với từng loại sản phẩm để người tiêu dùng có thể tiếp cận và hiểu rõ việc tái sử dụng. Phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Tái sử dụng và Kinh tế tuần hoàn” do Liên […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 07/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 06/11/2021, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 02/VBHN-BKHCN về việc hợp nhất Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN; Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN và Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ.  Tệp đính kèm: TT THÉP KHÔNG GỈ  

Xem thêm

Viết bởi admin | 30/08/2018 | 0 Bình luận |

Hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được các địa phương triển khai mạnh mẽ, trong đó các Chi cục TCĐLCL đóng vai trò thúc đẩy hoạt động này.  Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner