Viết bởi admin | 30 August, 2018 | 0 Bình luận |

Hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được các địa phương triển khai mạnh mẽ, trong đó các Chi cục TCĐLCL đóng vai trò thúc đẩy hoạt động này.  Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 14,354,315
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp