Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/03/2023 | 0 Bình luận |

Các tổ chức KH&CN công lập đóng vai trò lớn đối với việc thúc đẩy tăng năng suất chất lượng. Bởi, đây là nơi mà đội ngũ chuyên gia, chuyên viên khoa học công nghệ nghiên cứu, phát triển và tư vấn áp dụng các công cụ, tích hợp các hệ thống để giúp doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 23/03/2023 | 0 Bình luận |

Gia tăng TFP đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế nhờ vào các giải pháp sử dụng hiệu quả vốn và lao động, ghi nhận sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế nhờ vào nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng trong […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 20/03/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT, 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành, gồm: QCVN 03:2023/BTNMT – […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/03/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/03/2023 | 0 Bình luận |

Chiều ngày 10/03/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức hội thảo Chuyên đề tháng 3 nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động TCĐLCL cho công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Tổng cục. Tham dự Hội thảo có TS. Hà Minh Hiệp – Phó […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/03/2023 | 0 Bình luận |

Thị trường hàng hóa ở các tỉnh, thành phố dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 rất sôi động, phong phú; nguồn hàng để phục vụ trong dịp tết được chuẩn bị tương đối đầy đủ về số lượng và chủng loại; hàng hóa ngày càng được cải thiện với mẫu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2023 | 0 Bình luận |

Như chúng ta đều biết, với tư cách là một ngành khoa học – kỹ thuật chính xác, đo lường có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Không có đo lường chính xác, tiêu chuẩn phù hợp, chúng ta sẽ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 07/03/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg theo quy định […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/02/2023 | 0 Bình luận |

So sánh liên phòng (SSLP) là nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với các tổ chức đo lường và là hoạt động không thể thiếu trong việc đánh giá năng lực của các tổ chức xin đăng ký, chỉ định, công nhận và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/02/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 09/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13262-7:2022 Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 7: Xác định hàm lượng hoạt chất pentoxazone bằng phương pháp sắc […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner