Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 07/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 321/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13627:2023 Thép không gỉ làm đĩa phanh mô tô, xe máy Chi tiết xem tại đây: QĐ 321

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 16/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 9173:2013 Lợn giống nội – Yêu cầu kỹ thuật Chi tiết xem tại đây: Quyết định 2279.QĐ.BKHCN

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 06/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 01/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2428/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13562-1:2022 Lợn giống bản địa – Phần 1: Lợn Móng Cái TCVN 13562-2:2022 Lợn giống bản địa – Phần 2: […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 05/04/2023 | 0 Bình luận |

Tích hợp là đưa tất cả các hoạt động quản lý của tổ chức vào một hệ thống thống nhất, không chia tách các thành phần. Vì các hệ thống mà tổ chức áp dụng là phần không thể thiếu trong HTQL chung của tổ chức nên cần nối kết chúng sao cho ranh giới […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 05/04/2023 | 0 Bình luận |

Ủy ban nước thuộc ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang triển khai xây dựng thêm hai tiêu chuẩn mới đảm bảo hơn cho nguồn nước sạch trên thế giới. Hai tiêu chuẩn được đề xuất từ ​​Uỷ ban nước của ASTM International (D19) dành cho các khía cạnh khác nhau của chất lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 05/04/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn”. Tại Việt Nam, việc quản lý về chất lượng, độ an toàn của các thiết bị thông tin vô tuyến đã và đang được thực […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 30/03/2023 | 0 Bình luận |

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, ngày 30/03/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Tọa đàm “Tổng […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/03/2023 | 0 Bình luận |

Các tổ chức KH&CN công lập đóng vai trò lớn đối với việc thúc đẩy tăng năng suất chất lượng. Bởi, đây là nơi mà đội ngũ chuyên gia, chuyên viên khoa học công nghệ nghiên cứu, phát triển và tư vấn áp dụng các công cụ, tích hợp các hệ thống để giúp doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 23/03/2023 | 0 Bình luận |

Gia tăng TFP đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế nhờ vào các giải pháp sử dụng hiệu quả vốn và lao động, ghi nhận sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế nhờ vào nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng trong […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 20/03/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT, 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành, gồm: QCVN 03:2023/BTNMT – […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner