Viết bởi admin | 12/03/2015 | 0 Bình luận |

(Xin mời bấm vào các đơn vị để mở trang liên kết chi tiết)   CƠ CẤU TỔ CHỨC  LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC   KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Văn phòng Tổng cục Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy Vụ Đo lường Vụ Kế hoạch […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/03/2015 | 0 Bình luận |

Ông Hà Minh Hiệp Quyền Tổng cục trưởng Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 024 32191200; Fax: 024 37911595 Email: haminhhiep@tcvn.gov.vn

Xem thêm

Viết bởi admin | 01/09/2011 | 0 Bình luận |

Vụ Đo lường là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo lường. Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Tổng cục trưởng, bao gồm: a) Đề xuất chủ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 08/07/2009 | 0 Bình luận |

Vụ Tiêu chuẩn là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng quản lý công tác tiêu chuẩn hoá. Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và mã số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/04/2006 | 0 Bình luận |

Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là tổ chức hành chính trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa và kiểm tra nhà nước về đo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner