Viết bởi admin | 18 May, 2015 | 0 Bình luận |

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất l­ượng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục trư­ởng thực hiện quản lý nhà n­ước về hoạt động đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 March, 2015 | 0 Bình luận |

(Xin mời bấm vào các đơn vị để mở trang liên kết chi tiết)

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 March, 2015 | 0 Bình luận |

Tổng cục trưởng: Ông Trần Văn Vinh Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 024 37911608; Fax: 024 37911595 Email: tranvanvinh@tcvn.gov.vn Phó Tổng cục trưởng: Ông Nguyễn Hoàng Linh Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 024 37911607; Fax: 024 37911595 Email: nguyenhoanglinh@tcvn.gov.vn     Phó Tổng cục trưởng: Ông Hà Minh Hiệp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 September, 2011 | 0 Bình luận |

Vụ Đo lường là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo lường. Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Tổng cục trưởng, bao gồm: a) Đề xuất chủ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 8 July, 2009 | 0 Bình luận |

Vụ Tiêu chuẩn là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng quản lý công tác tiêu chuẩn hoá. Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Đề xuất, chủ trì, phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và mã số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 April, 2006 | 0 Bình luận |

Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là tổ chức hành chính trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường  Chất lượng, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa và kiểm tra nhà nước về đo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 7,137,539
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp