Viết bởi admin | 21/11/2017 | 0 Bình luận |

Ông Hà Minh Hiệp Quyền Chủ tịch Ủy ban Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 024 32191200; Fax: 024 37911595 Email: haminhhiep@tcvn.gov.vn

Xem thêm

Viết bởi admin | 21/08/2015 | 0 Bình luận |

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ) CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/08/2015 | 0 Bình luận |

Vụ Kế hoạch Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l­ượng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà nư­ớc về công tác kế hoạch và tài chính – kế toán trong phạm vi Tổng cục. Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/08/2015 | 0 Bình luận |

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà n­ước về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo, bồi d­ưỡng, kỷ luật và chế độ chính sách […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/08/2015 | 0 Bình luận |

Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng Tổng cục) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lư­ợng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục trư­ởng thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Lãnh đạo Tổng cục và của các tổ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31/07/2015 | 0 Bình luận |

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l­ượng có chức năng tham mư­u, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà n­ước về hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục. Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Xây dựng phư­ơng hư­ớng và các […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10/06/2015 | 0 Bình luận |

1. Lãnh đạo Tổng cục STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email 1 Ông Hà Minh Hiệp Quyền Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia 024 32191200 haminhhiep@tcvn.gov.vn 2. Tổng đài liên hệ STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email 1 Tổng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/05/2015 | 0 Bình luận |

Vụ Pháp chế -Thanh tra là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và tổ chức thực hiện công tác pháp chế; […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/05/2015 | 0 Bình luận |

Chi cục TC-ĐL-CL An Giang. Chi cục Trưởng:  Ông Hứa Hoàng Thảo Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang ĐT: 02963. 857587; 0903937005 E-mail:cctcdlcl@angiang.gov.vn 2. Chi cục TC-ĐL-CL Bà Rịa – Vũng Tàu Chi cục trưởng: Ôn Đăng Khoa Địa chỉ: Số 379, Đường Hà Huy Tập, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/05/2015 | 0 Bình luận |

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất l­ượng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục trư­ởng thực hiện quản lý nhà n­ước về hoạt động đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.  Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner