Viết bởi Trương Vân | 05/04/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 5/4, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu. Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/04/2022 | 0 Bình luận |

Đo lường chính xác giúp doanh nghiệp định lượng chính xác nguyên, nhiên liệu, vật tư đầu vào của quá trình sản xuất cũng như kiểm soát lượng chất thải thải ra môi trường. Từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng hiệu quả kinh tế. Sau hơn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/04/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/3/2022, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Hà Minh Hiệp đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Banjong Sukreeta, Tổng thư ký Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI). Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo và chuyên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 323/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp”. Xem […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 12/8/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2090/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận phù hợp”. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 12/8/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”. Xem chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 322/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”. Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Theo ông Trần Quý Giầu – Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đo lường, chúng ta đã đạt được công nhận 32 chuẩn đo lường, 31 phép đo hiệu chuẩn được thừa nhận quốc tế. Tại địa phương, đã có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và đề xuất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/03/2022 | 0 Bình luận |
Viết bởi Trương Vân | 16/03/2022 | 0 Bình luận |

Phát biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”, các ý kiến nhấn mạnh, chương trình đảm bảo đo lường là một trong những công cụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thay đổi tư duy của doanh nghiệp. Ngày 16/3, Tổng cục Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner