Viết bởi Nguyen Nam | 09/02/2023 | 0 Bình luận |

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đang được Tổng cục TCĐLCL hoàn thiện và xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức địa phương. Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu mỏ, dùng làm nhiên liệu gồm: xăng động cơ, dầu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 26/01/2022 hợp nhất 02 Nghị định 86/2012/NĐ-CP và Nghị định 13/2022/NĐ-CP, cụ thể: – Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật đo lường; – Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 03/01/2023 | 0 Bình luận |

Ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có nhiều sự quan tâm về việc xây dựng các nền tảng công nghệ để phục vụ giải quyết các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN giao. Hiện nay, hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 9/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng). Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/10/2022 | 0 Bình luận |

Muốn biết chất lượng của sản phẩm đều phải thông qua hoạt động đo, kiểm, thử. Hoạt động này đều phải thực hiện thông qua phương tiện đo, chuẩn đo lường, phương pháp đo và hệ thống đo,… Nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng được nâng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/10/2022 | 0 Bình luận |

Hàng đóng gói sẵn là hàng hoá được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hoá không có sự chứng kiến của người mua. Hiện nay, hàng hóa đóng gói sẵn rất phổ biến và đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu của đa số người dân, việc sử dụng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/10/2022 | 0 Bình luận |

“Hi vọng thời gian tới, cùng với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và địa phương sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, xây dựng, áp dụng chương trình đảm bảo đo lường”, ông Trần Qúy Giầu, Vụ trưởng Vụ Đo lường nhấn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/10/2022 | 0 Bình luận |

Đối với nhóm sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn thì việc đảm bảo cân, đo, đong, đếm đầy đủ là một trong những yêu cầu tất yếu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Xuất phát từ yêu cầu trên, Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn) tổ chức Chương trình tọa đàm trực tuyến: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/09/2022 | 0 Bình luận |

Trong giao nhận thương mại, khí thiên nhiên (LPG/CNG/ LNG) được duy trì ở nhiệt độ và áp suất cố định. Hầu hết phép đo lượng khí theo thể tích áp suất, nhiệt độ khác với điều kiện đo cơ sở. Kết quả đo thể tích phải được điều chỉnh về điều kiện tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/08/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 12/2022 TT-BKHCN quy định định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner