Viết bởi Nguyen Nam | 25/05/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 16/05/2023 | 0 Bình luận |

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các dịch vụ đảm bảo chất lượng phát triển năng lượng bền vững” giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với Viện Đo lường Đức (PTB), ngày 13 tháng 4 năm 2023 PTB tổ chức Khoá đào tạo về trực tuyến về Thiết bị mô phỏng mặt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/05/2023 | 0 Bình luận |

Trong không khí chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 10 và Kỷ niệm ngày Đo lường quốc tế năm 2023, Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị “Đo lường hỗ trợ hệ thống lương thực thực phẩm […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/05/2023 | 0 Bình luận |

MES là hệ thống máy tính – phần mềm được sử dụng trong nhà máy, dùng để theo dõi, giám sát và lưu trữ thông tin từ vật tư đầu vào thành sản phẩm đầu ra. Từ đây, hệ thống MES gúp doanh nghiệp tăng mức độ cạnh tranh, tạo niềm tin với đối tác […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/05/2023 | 0 Bình luận |

Tương tự như các hạ tầng vật lý khác, việc xây dựng và phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được coi là nhiệm vụ của các cơ quan của Chính phủ và là công cụ hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Khái niệm Hạ tầng […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/05/2023 | 0 Bình luận |

Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) phản ánh chất lượng và hiệu quả của sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia và thông qua chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia phản ánh về khả năng cạnh tranh toàn diện của một quốc gia. Trên thế giới hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/05/2023 | 0 Bình luận |

Kể từ khi triển khai, nhiều nhiệm vụ của Đề án 996 bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đo lường thông qua công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được đẩy mạnh, có hiệu quả đã góp phần […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/05/2023 | 0 Bình luận |

Song song với những kết quả đạt được đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật để phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng đổi […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2023 | 0 Bình luận |

Như chúng ta đều biết, với tư cách là một ngành khoa học – kỹ thuật chính xác, đo lường có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Không có đo lường chính xác, tiêu chuẩn phù hợp, chúng ta sẽ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/02/2023 | 0 Bình luận |

So sánh liên phòng (SSLP) là nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với các tổ chức đo lường và là hoạt động không thể thiếu trong việc đánh giá năng lực của các tổ chức xin đăng ký, chỉ định, công nhận và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner