Viết bởi Nguyen Nam | 19/06/2023 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn ISA 95 được phát triển và xây dựng bắt đầu vào năm 1995. Thời gian gần đây, tiêu chuẩn này nhận được sự quan tâm rất lớn nhờ vai trò và giá trị của nó. Đây là tiêu chuẩn có tên gọi “tích hợp hệ thống kiểm soát doanh nghiệp”. Hệ thống sản […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner