Viết bởi Nguyen Nam | 20/07/2023 | 0 Bình luận |

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) có ý nghĩa quan trọng với toàn dân Việt Nam, thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những chiến sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 07/06/2023 | 0 Bình luận |

Theo xu hướng phát triển, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đã và đang giúp cho các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực vẫn còn có sự nhầm lẫn trong cách hiểu, ví dụ như thuật ngữ “tố cáo” và thuật […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 587/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: – TCVN 8163:2009 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren Xem chi tiết tại đây: Quyết định 587_

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/05/2023 | 0 Bình luận |

MES là hệ thống máy tính – phần mềm được sử dụng trong nhà máy, dùng để theo dõi, giám sát và lưu trữ thông tin từ vật tư đầu vào thành sản phẩm đầu ra. Từ đây, hệ thống MES gúp doanh nghiệp tăng mức độ cạnh tranh, tạo niềm tin với đối tác […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/05/2023 | 0 Bình luận |

Tương tự như các hạ tầng vật lý khác, việc xây dựng và phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được coi là nhiệm vụ của các cơ quan của Chính phủ và là công cụ hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Khái niệm Hạ tầng […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/05/2023 | 0 Bình luận |

Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) phản ánh chất lượng và hiệu quả của sự phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia và thông qua chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia phản ánh về khả năng cạnh tranh toàn diện của một quốc gia. Trên thế giới hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 25/04/2023 | 0 Bình luận |

Nông nghiệp hữu cơ là phương thức canh tác tái sử dụng một cách triệt để các nguồn hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất nông nghiệp như phân bón tổng hợp, thuốc bảo vệ thực vật, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng và chất phụ gia trong […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 19/04/2023 | 0 Bình luận |

Trong những năm gần đây, ngành gỗ của Việt Nam đang có những bước tiến lớn trong chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, kinh tế thế giới biến động không ngừng, các doanh nghiệp ngành gỗ cần liên tục thích ứng và đổi mới các giải pháp nâng cao năng suất, trình độ quản […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/03/2023 | 0 Bình luận |

Theo xu hướng phát triển của thế giới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là các yếu tố quan trọng trong các mô hình tăng trưởng (MHTT) kinh tế. Theo Báo cáo Việt Nam 2035, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2035, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/11/2019 | 0 Bình luận |

Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển Sáu mươi năm trước, Ủy ban Khoa học Nhà nước, tổ chức tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4-3-1959 của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner