Viết bởi admin | 28 November, 2019 | 0 Bình luận |

Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển Sáu mươi năm trước, Ủy ban Khoa học Nhà nước, tổ chức tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4-3-1959 của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31 August, 2017 | 0 Bình luận |

2020 DLVN 122-2020 Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay quy trình thử nghiệm 2019 DLVN 253- Đồng hồ đo khí công nghiệp. Quy trình kiểm định DLVN 159 Nhiệt kế thủy tinh- thủy ngân cực đại. Quy trình kiểm định DLVN 158 Nhiệt kế thủy tinh -rượu có cơ cấu cực tiểu. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 August, 2015 | 0 Bình luận |

Hoạt động thông báo và hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là hoạt động về TBT) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chính thức kể từ khi thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 12,869,155
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp