Viết bởi admin | 31 August, 2017 | 0 Bình luận |

2017 ĐLVN 05:2017 Xi téc ô tô. Quy trình kiểm định ĐLVN 17:2017 Đồng hồ đo nước. Quy trình kiểm định ĐLVN 20:2017 Nhiệt kế thủy tinh- chất lỏng. Quy trình kiểm định ĐLVN 21:2017 Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm định ĐLVN 23:2017 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 August, 2015 | 0 Bình luận |

Hoạt động thông báo và hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là hoạt động về TBT) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chính thức kể từ khi thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,785,778
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp