Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/03/2023 | 0 Bình luận |

Theo xu hướng phát triển của thế giới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là các yếu tố quan trọng trong các mô hình tăng trưởng (MHTT) kinh tế. Theo Báo cáo Việt Nam 2035, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2035, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/11/2019 | 0 Bình luận |

Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển Sáu mươi năm trước, Ủy ban Khoa học Nhà nước, tổ chức tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4-3-1959 của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31/08/2017 | 0 Bình luận |

2022 DLVN 240-2022 Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở – Quy trình thử nghiệm  DLVN 284-2022 Cân phân tích – Quy trình hiệu chuẩn  DLVN 299-2022 Hộp điện trở – Quy trình hiệu chuẩn  DLVN 349-2022 Phương tiện đo độ ẩm muối – Quy trình kiểm định DLVN 358-2022 Nguồn chuẩn nhiệt […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/08/2015 | 0 Bình luận |

Hoạt động thông báo và hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là hoạt động về TBT) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chính thức kể từ khi thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner