Viết bởi admin | 28/11/2019 | 0 Bình luận |

Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 60 năm xây dựng và phát triển Sáu mươi năm trước, Ủy ban Khoa học Nhà nước, tổ chức tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 4-3-1959 của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31/08/2017 | 0 Bình luận |

2021 DLVN 389-2021 Phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh – Quy trình kiểm định  DLVN 388-2021 Phương tiện đo tổng chất rắn lơ lửng trong nước của trạm quan trắc môi trường nước – Quy trình kiểm định DLVN 387-2021 Phương tiện đo nhu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/08/2015 | 0 Bình luận |

Hoạt động thông báo và hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là hoạt động về TBT) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chính thức kể từ khi thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác