Cảnh báo đối với dự thảo sửa đổi Biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sản xuất nhập khẩu của Trung Quốc

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2018 | 8:24 - Lượt xem: 1374

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại thế giới WTO, ngày 09/01/2018 Trung Quốc đã gửi thông báo về Dự thảo sửa đổi Biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sản xuất nhập khẩu (mã G/TBT/CHN/1246) để các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến.

Dự thảo dự kiến sẽ được thông qua và bắt đầu áp dụng từ ngày 01/10/2018, thời hạn cho các nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến là hết ngày 10/3/2018 (60 ngày kể từ ngày thông báo).

Văn phòng TBT Việt Nam xin gửi thông tin Cảnh báo đối với dự thảo sửa đổi Biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sản xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Thông tin chi tiết của cảnh báo Dự thảo xem tại :

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/188%20T%C4%90C-TBT.pdf

Mã thông báo: G/TBT/CHN/1246