Cảnh báo an toàn thuốc với tiêu chuẩn ISO/TS 22703

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 24, 2021 | 9:25 - Lượt xem: 1255

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 22703 vừa được xuất bản rất hữu ích cho tổ chức chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp và người sử dụng hệ thống cảnh báo an toàn thuốc hoặc người cung cấp thông tin cho cảnh báo.

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, thuật ngữ tiếng Anh là “Clinical Decision Support Systems”, viết tắt là CDSS, đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng nhằm hỗ trợ các bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị theo hướng dẫn điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất các sai sót.

Hệ thống CDSS thường được tích hợp vào phần mềm bệnh án điện tử, có thể cài đặt trên máy tính cố định hoặc thiết bị di động. Mới đây, với những bằng chứng khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức khuyến cáo ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng tại các cơ sở y tế.

Đồng thời, hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng rất quan trọng với sự an toàn của bệnh nhân, giúp bác sĩ kê đơn và phân phát thuốc dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử của bệnh nhân. Tất cả hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng được thiết kế đi kèm công cụ cảnh báo để tránh sai sót khi dùng thuốc. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về nội dung và cách thức thực hiện tùy thuộc vào hệ thống quốc gia và cơ sở kiến thức về thuốc. Các hướng dẫn quốc tế mới vừa được xuất bản nhằm hài hòa các yêu cầu và đảm bảo cùng chung một ngôn ngữ.

Tiêu chuẩn ISO/TS 22703, Tin học y tế – Yêu cầu về cảnh báo an toàn thuốc, quy định yêu cầu đối với hệ thống cảnh báo an toàn thuốc và các chủ đề mà nhà cung cấp hệ thống cần giải quyết. Tiêu chuẩn bao gồm các thuật ngữ được sử dụng trong cảnh báo an toàn thuốc, tiêu chí lựa chọn cơ sở kiến thức cho các hệ thống này, chức năng, hiển thị, xếp hạng chất lượng.

Đặc điểm kỹ thuật này hữu ích cho những tổ chức chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp và người sử dụng hệ thống có cảnh báo an toàn thuốc hoặc những người cung cấp thông tin cho cảnh báo. ISO /TS 22703 được chuẩn bị bởi ủy ban kỹ thuật ISO /TC 215, Tin học sức khỏe, ban thư ký do ANSI, thành viên của ISO tại Hoa Kỳ, đảm nhiệm. 

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn

Hà My