Cần làm gì để chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001?

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 15, 2018 | 6:52 - Lượt xem: 1820

Khi chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001, cần phải thực hiện một số bước để “chuẩn bị mặt bằng” trước khi hệ thống quản lý mới có thể được thiết lập. Nếu bạn làm theo trình tự dưới đây, bạn sẽ được đạt được kết quả mong muốn:

  1. Thực hiện phân tích các bên liên quan (tức là những cá nhân hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức bạn) cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ chức bạn, sau đó tự hỏi làm thế nào những rủi ro này có thể được kiểm soát thông qua hệ thống quản lý của bạn.
  2. Thiết lập phạm vi của hệ thống, trong khi xem xét hệ thống quản lý được thiết lập để đạt được những gì.
  3. Sử dụng thông tin này để thiết lập các quá trình của bạn, đánh giá rủi ro và, quan trọng nhất, để thiết lập các chỉ số hoạt động chính (KPIs) cho các quy trình.

Một khi bạn đã thích ứng tất cả các dữ liệu với các công cụ của OHSAS 18001, bạn có thể tái sử dụng hầu hết những gì bạn đã có trong hệ thống quản lý mới của bạn. Vì vậy, trong khi phương pháp tiếp cận là khá khác nhau, các công cụ cơ bản là như nhau.

Quý cơ quan cần thông tin về tiêu chuẩn hoặc tư vấn áp dụng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT 024.3756.5453

Theo iso.org