Cải thiện và thúc đẩy sứ mệnh phục vụ cộng đồng của các thư viện quốc gia với ISO 21248

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 15, 2022 | 21:24 - Lượt xem: 1269

Thư viện quốc gia là một nguồn tài nguyên vô giá, tài sản của cộng đồng và kho tàng kiến thức quý giá. Tiêu chuẩn ISO về đánh giá chất lượng các thư viện sẽ giúp xác định điều đó thông qua sự kết hợp giữa các chỉ số kết quả hoạt động và các phương pháp cụ thể để đánh giá tác động.

Các thư viện quốc gia là nơi lưu trữ các tài liệu của toàn bộ lịch sử đất nước. Các thư viện quốc gia chứa rất nhiều tác phẩm quý hiếm, có giá trị hoặc có ý nghĩa quan trọng về văn hóa; nói cách khác, đó là nơi lưu giữ tài sản quý báu của quốc gia. Một số trong những thư viện quốc gia này có tuổi đời hàng thế kỷ và phục vụ như một điểm thu hút khách du lịch lớn, nhưng tất cả đều cần hướng tới chất lượng dịch vụ.

ISO 21248, Thông tin và tư liệu – Đánh giá chất lượng cho các thư viện quốc gia, cung cấp 34 chỉ số kết quả hoạt động để đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện quốc gia. Tiêu chuẩn đã cố gắng bao trùm toàn bộ các nhiệm vụ của thư viện quốc gia, từ bộ sưu tập quốc gia và thư mục quốc gia đến các sự kiện văn hóa và dịch vụ giáo dục.

Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn xác định và mô tả các phương pháp để đánh giá tác động và ảnh hưởng của các thư viện quốc gia. Thư viện quốc gia có những cách thức tạo ảnh hưởng đối với khách thăm quan khác với các thư viện công cộng hoặc thư viện trường đại học; tác động của họ liên quan trên tất cả các tổ chức hoặc công chúng nói chung. Tiêu chuẩn xác định các nhóm người dùng quan trọng nhất, chẳng hạn như các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và người học, thư viện, nhà xuất bản và cơ quan hành chính công. Các bảng câu hỏi cụ thể được đưa ra cho các đối tượng này và những nhóm người dùng khác để đánh giá tác động của thư viện.

Theo tiến sĩ Roswitha Poll, trưởng nhóm chuyên gia ISO chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, thư viện quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và đảm bảo quyền truy cập lâu dài các kiến ​​thức và văn hóa của quá khứ và hiện tại, đồng thời có các nhiệm vụ và dịch vụ đặc biệt hơn so với các thư viện khác. ISO 21248 sẽ giúp cải thiện và thúc đẩy sứ mệnh phục vụ cộng đồng của các thư viện quốc gia.

Ngọc Bích