Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng với tiêu chuẩn ISO 50009

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 16, 2021 | 15:30 - Lượt xem: 614

Một tiêu chuẩn mới giúp các tổ chức tập hợp phương pháp hay nhất để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) có thể mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như tiết kiệm chi phí, năng lượng, và khi được thiết lập trên nhiều tổ chức, những lợi ích này thậm chí còn lớn hơn. Một hệ điều hành chung cho phép chia sẻ kiến ​​thức, tài nguyên cũng như hợp tác trong dự án tiết kiệm năng lượng giữa các tổ chức thuộc mọi quy mô, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ISO 50009, Hệ thống quản lý năng lượng – Các khuyến nghị về việc thực hiện hệ thống quản lý năng lượng chung trong các nhóm tổ chức nhằm mục đích tập hợp các tổ chức có chung lợi ích, ví dụ như họ có cùng một nhà cung cấp năng lượng, nếu họ thuộc cùng lĩnh vực hoặc hoạt động trong một khu vực địa lý nhất định, với mục đích tối ưu hóa chung việc sử dụng năng lượng của họ, bất kể quy mô.

Hệ thống quản lý năng lượng dựa trên khung quản lý bao gồm các chính sách, mục tiêu và kế hoạch hành động của một tổ chức và các phương tiện được áp dụng để đo lường tiến độ. Việc mở rộng sang một số tổ chức cho phép họ hợp tác và đạt các mục tiêu chung, và cuối cùng, tiết kiệm hơn và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của họ.

Theo ông Shigeki Sakamoto – Người hướng dẫn nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, loại chiến lược này có thể được áp dụng trong các bối cảnh khác nhau, ví dụ trong khuôn khổ hợp tác giữa người cho thuê và người thuê tòa nhà thương mại hoặc giữa các nhà cung cấp tòa nhà thương mại năng lượng và khách hàng.

Ông Shigeki Sakamoto giải thích: “ISO 50009 đủ linh hoạt để được sử dụng trong mọi tình huống mà các tổ chức có thể muốn chia sẻ mục tiêu hiệu quả năng lượng chung, bao gồm cả các chi nhánh khác nhau của công ty lớn hoặc một nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mọi thứ phụ thuộc vào sự hợp tác và chia sẻ kiến ​​thức nếu chúng ta muốn đạt kết quả cao hơn về hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính”.

ISO 50009 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO /TC 301, Quản lý và bảo tồn năng lượng, ban thư ký được đồng cung cấp bởi ANSI thành viên ISO của Hoa Kỳ và SAC thành viên ISO của Trung Quốc. Tiêu chuẩn này có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store.

 Hà My