Các Tổ chức Quốc tế và khu vực mà Tổng cục là thành viên

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 17, 2017 | 5:12 - Lượt xem: 12186

Các Tổ chức Quốc tế và khu vực mà Tổng cục là thành viên

1. Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO)

2. Uỷ ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)

3. Hội nghị Tiêu chuẩn khu vực Thái Bình Dương (PASC)

4. Tổ chức Đo lường pháp định quốc tế (OIML)

5. Hội nghị toàn thể về Cân Đo (CGPM)

6. Chương trình Đo lường châu Á – Thái Bình Dương (APMP)

7. Diễn đàn Đo lường pháp định Châu Á-Thái Bình Dương (APLMF)

8. Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

9. Tổ chức Chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương (APQO)

10. Tổ chức Mã số Vật phẩm Quốc tế (GS1)

11. Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ)

12. Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp của APEC (APEC/SCSC)

13. Hội nghị Á-Âu (ASEM)

14. Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại của WTO (WTO/TBT)