Các phép đo bề mặt tầng ozone chính xác hơn sẽ được triển khai trên toàn thế giới từ ngày 1 tháng 1 năm 2025

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 2, 2023 | 9:32 - Lượt xem: 918

Bề mặt tầng ozone bị tác động chính bởi ô nhiễm không khí, với các chiến lược nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới con người đòi hỏi phải có sự giám sát liên tục và dữ liệu đo lường đáng tin cậy. Độ chính xác của kết quả đo bề mặt tầng ozone trên mặt đất sẽ được cải thiện, dựa trên các phép đo chính xác hơn về mặt cắt ngang của tầng ozone từ cộng đồng đo lường quốc tế. Một chiến lược áp dụng đồng thời phương pháp mới để thu được các giá trị đo chính xác hơn về mặt cắt ngang của tầng ozone trên toàn thế giới đã được khởi động sau hội thảo do BIPM tổ chức về giám sát chính xác bề mặt tầng ozone trong năm 2020. Việc này đang được nhóm nghiên cứu về dữ liệu tầng ozone của Uỷ ban tư vấn về lượng chất (CCQM) điều phối, với ý kiến đóng góp từ các bên liên quan chính bao gồm các cơ quan môi trường, cơ quan quản lý, cơ quan soạn thảo tiêu chuẩn, nhà sản xuất thiết bị, mạng lưới và phòng thí nghiệm chất lượng không khí, các nhà khoa học khí quyển và những người khác.

Một trang web chuyên dụng đã được thành lập để thông báo cho cộng đồng các bên liên quan về sự thay đổi và cung cấp hướng dẫn thực hiện. Những nhà quản lý, nghiên cứu quan tâm có thể đăng ký theo link sau: https://form.jotform.com/BIPM/CCQM-GAWG-OZONE-TG-interest-form

Việc triển khai giá trị mặt cắt hấp thụ tầng ozone mới dự kiến bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 với giai đoạn chuyển tiếp cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, tại thời điểm đó tất cả các bên liên quan nên áp dụng giá trị mặt cắt ngang mới.

Ngô Văn Công (Nguồn: BIPM)