Các nước ASEAN thừa nhận lẫn nhau trong đánh giá sự phù hợp- Điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 15, 2019 | 10:32 - Lượt xem: 1328

Các nước ASEAN thừa nhận lẫn nhau trong đánh giá sự phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu giảm thời gian trong lưu thông hàng hóa.

Trong cuộc họp Hội nghị lần thứ 50 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN diễn ra tại Viêng Chăn, Lào, nói về trọng tâm kế hoạch năm 2019, các nước thành viên ASEAN đã tập trung thảo luận để đi đến ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp (MRA) đối với sản phẩm ô tô, vật liệu xây dựng, lĩnh vực y học cổ truyền và thực phẩm chức năng. Việc đẩy mạnh việc thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Cũng trong cuộc họp, đoàn Việt Nam đã đóng góp xây dựng các dự thảo hướng dẫn của ASEAN về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp như Thỏa thuận khung sửa đổi về Thừa nhận lẫn nhau của ASEAN; các nguyên tắc của ASEAN về hài hòa quy chế quản lý; hướng dẫn thực hành tốt xây dựng văn bản pháp quy (GRP) của ASEAN. Góp ý đã được các nước ASEAN ghi nhận.

Qua thời gian hoạt động Ủy ban đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN và đang hướng đến quá trình thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập trong ASEAN bằng kế hoạch chiến lược trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp giai đoạn 2016-2025.

TH