Các khóa tự học trực tuyến của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 17, 2018 | 6:57 - Lượt xem: 1553

Năm 2018, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp VIệt Nam đào tạo trực tuyến về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo như sau:

Khóa 1: Sản xuất thông minh: Khóa cơ bản (17-IN-06-GE-DLN-A-07)

 • Thời gian đào tạo: 01/05 – 31/12/2018
 • Mục tiêu: Giới thiệu những nội dung cơ bản về sản xuất thông minh
 • Đối tượng tham dự: Quản lý sản xuất, cá nhân/tổ chức có mong muốn tìm hiểu về sản xuất thông minh.
 • Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
 • Số lượng học viên: Không giới hạn
 • Phương thức đăng ký tham dự: 

Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường link http://eAPO-tokyo.org. Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 75% yêu cầu.

Khóa 2: Đào tạo chuyên gia đánh giá về Hệ thống Quản lý Năng lượng (17-IN-06-GE-DLN-A-09)

 • Thời gian đào tạo: 01/05 – 31/12/2018
 • Mục tiêu: Giới thiệu về Hệ thống Quản lý Năng lượng, những kỹ năng cần thiết để thực hiện một cuộc đánh giá hệ thống này.
 • Đối tượng tham dự: Giảng viên, chuyên gia, cán bộ làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến năng lượng/môi trường.
 • Ngôn ngữ làm việc:Tiếng Anh
 • Số lượng học viên: Không giới hạn
 • Phương thức đăng ký tham dự: 

Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường link http://eAPO-tokyo.org.  Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điệntử) khi đạt 75% yêu cầu.

Xem chi tiết thông báo: Khóa học Sản xuất xuất thông minh

Khóa học Đào tạo chuyên gia đánh giá về Hệ thống Quản lý Năng lượng