Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt: Với định hướng đúng đắn, hoạt động TCĐLCL sẽ còn phát triển hơn nữa!

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021 | 13:30 - Lượt xem: 880

Ngày 17/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ KH&CN có ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Nguyễn Mai Dương – Chánh Văn phòng Bộ KH&CN, ông Nguyễn Nam Hải – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, ông Nguyễn Tiến Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục.

 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc.

“Với định hướng đúng đắn, tôi tin tưởng hoạt động TCĐLCL sẽ còn phát triển hơn nữa, đóng góp to lớn vào xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội đất nước; hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ KH&CN giao phó”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định đánh giá rất cao kết quả mà Tổng cục TCĐLCL đã đạt được trong thời gian qua. “Tổng cục TCĐLCL luôn nhận được sự tin tưởng của các đơn vị trong Bộ, thể hiện rất sắc nét vai trò của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, Tổng cục TCĐLCL cần phát huy hơn nữa những hoạt động của mình”, Thứ trưởng Lê Xuân Định khẳng định.

 Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh báo cáo tổng quan về hoạt động TCĐLCL.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, Tổng cục cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

Thứ nhất, cần tổ chức đánh giá việc thực hiện, đề xuất phương án tiếp tục hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về chất lượng, sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản có liên quan, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội phù hợp với cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.

Thứ hai, tập trung triển khai hiệu quả các đề án, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiêu biểu là Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030.

 Phó tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh báo cáo kết quả hoạt động của Tổng cục trong những năm qua.

Thứ ba, tăng cường sự phối hợp trong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương, dân chủ, công khai minh bạch, tạo sự đoàn kết nhất trí trong các hoạt động tại Tổng cục, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường sử dụng công nghệ thông tin.

Thứ tư, xây dựng, kiện toàn bộ máy, tổ chức theo đúng quy định đáp ứng Nghị định đã ban hành. Đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, hỗ trợ các Chi cục, Trung tâm TCĐLCL trong cả nước, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp, thống nhất giữa các đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Tổng cục.

Thay mặt lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh cảm ơn những chỉ đạo và định hướng của Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, đồng thời xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

 Hà My