Bộ Khoa học và Công nghệ phát động thi đua: “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Sáu 7, 2018 | 11:25 - Lượt xem: 1590

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày” và quán triệt các văn bản quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhiều năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Bộ KH&CN đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động KH&CN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ KH&CN đã nỗ lực thi đua phấn đấu vượt mọi khó khăn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của Bộ, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực để phát triển kinh tế – xã hội. Xác định công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, Bộ KH&CN đã kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu triển khai công tác này trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã quan tâm kiện toàn các khối thi đua theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Toàn Bộ có 4 khối thi đua được phân chia theo đơn vị có đặc điểm chung về hoạt động chuyên môn. Đến nay, hoạt động của các khối thi đua đã đi vào nền nếp với việc triển khai nhiều hoạt động phong phú như: Ký kết giao ước thi đua; tổ chức phát động thi đua, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu văn nghệ – thể thao; hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động khối. Đồng thời, Bộ KH&CN cũng tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học -Văn hóa-Xã hội.

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 1

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi Lễ

Trong giai đoạn 2016 – 2018, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ KH&CN luôn xác định công tác thi đua là động lực quan trọng, là phương tiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong Bộ đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo động lực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, góp phần cùng đội ngũ cán bộ KH&CN trong cả nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, đưa KH&CN ngày càng có nhiều đóng góp hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 2

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh báo cáo công tác thi đua của ngành KH&CN thời gian qua

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh cho biết, công tác thi đua khen thưởng nói chung, trong lĩnh vực KH&CN nói riêng có vị trí, vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ nhân lực KH&CN đem hết tài năng, sức lực, trí tuệ cống hiến cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

“Có thể nói rằng, các phong trào thi đua của Bộ KH&CN đã xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng, được đổi mới cả về nội dung, hình thức và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và của từng đơn vị. Các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức; có tác dụng giáo dục mạnh mẽ và trở thành động lực quan trọng trong đổi mới tư duy, lao động sáng tạo, đoàn kết lực lượng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Bộ”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Thông qua các phong trào thi đua, Bộ KH&CN đã xây dựng được 23 tập thể và các cá nhân là các gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KH&CN.

Những tập thể điển hình tiên tiến của Bộ đều là các tập thể đoàn kết, đạt được kết quả và hiệu quả công việc cao và có đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Các cá nhân điển hình tiên tiến của Bộ là những tấm gương lao động tận tụy, trách nhiệm, nhiệt tình, luôn nỗ lực vượt qua các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là hạt nhân trong các phong trào thi đua với tấm gương lao động tự giác, nhiệt tình và sáng tạo, là những hình mẫu đẹp đại diện cho trí tuệ và đạo đức của Bộ KH&CN.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã chính thức phát động phong trào thi đua trong toàn Bộ giai đoạn 2018 – 2020 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN chu Ngọc Anh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Khối trưởng các Khối thi đua căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đặc thù của khối thi đua cụ thể hóa Chủ đề thi đua của bộ bằng các phòng trào cụ thể, phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đưa KH&CN thực sự trở thành động lực của công cuộc CNH – HĐH đất nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các phong trào thi đua do nhà nước phát động với ba phong trào thi đua trọng tâm là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và của các đơn vị trong từng giai đoạn bảo đảm thiết thực và hiệu quả; chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài Chính, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ đã công bố các Quyết định trao tặng các Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và của Bộ KH&CN bao gồm:

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân: ông Đặng Quang Huấn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng; ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trao tặng Huân chương Lao động cho 2 tập thể: Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật

Trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

Tặng Cờ thi đua của Bộ KH&CN cho 13 đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2017:

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Sở hữu trí tuệ, Vụ Công nghệ cao; Vụ Kế hoạch tài chính; Cục Công tác phía Nam; Văn phòng công nhận chất lượng; Văn phòng các chương trình KH&CN Quốc gia; Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập KH&CN quốc tế; Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN; Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam; Trung tâm Chứng nhận Phù hợp; Viện nghiên cứu hạt nhân; Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ bức xạ.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Dưới đây là những hình ảnh về trao các danh hiệu cho các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua của Bộ KH&CN:

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 3

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân: ông Đặng Quang Huấn, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng; ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 4

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động cho 02 tập thể: Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 5

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tặng hoa chúc mừng 10 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc qua các kỳ Đại hội thi đua trong giai đoạn vừa qua.

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 6

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 7

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh tặng Cờ thi đua cho 13 đơn vị đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2017

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 8

Thúc đẩy phong trào thi đua của Bộ KH&CN, nhiều tổ chức cá nhân đạt thành tích cao - ảnh 9

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

(Nguồn : VietQ)