Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 18, 2022 | 10:22 - Lượt xem: 1424

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3616/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 4118:2021 Công trình thủy lợi – Hệ thống dẫn, chuyển nước – Yêu cầu thiết kế
  2. TCVN 8637:2021 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu lắp đặt và nghiệm thu

Xem chi tiết tại đây QD-3616