Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2023

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 9, 2023 | 11:08 - Lượt xem: 1745

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2022. Cụ thể Quyết định và danh mục như sau: