Bộ KH&CN quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 26, 2018 | 7:09 - Lượt xem: 1584

Sáng ngày 26/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội với các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Bộ KH&CN, Cục Công tác phía Nam của Bộ KH&CN tại TP Hồ Chí Minh, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tại Cục Sở hữu trí tuệ, tại Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ và toàn thể đảng viên đến từ các chi bộ trực thuộc…

Bộ KH&CN quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII - ảnh 1

Bộ KH&CN quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII - ảnh 2

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm được các nội dung, quan điểm trong Nghị quyết, từ đó tích cực thực hiện sáng tạo trong công tác, góp phần đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống; tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Nguồn: Huy Hùng – Vietq