Bộ KH&CN dự kiến phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2024

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 3, 2023 | 13:04 - Lượt xem: 1118

Căn cứ Luật TC&QCKT, trên cơ sở đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN 2024 từ các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tổng cục TCĐLCL đăng dự thảo KH TCVN 2024 để lấy ý kiến rộng rãi. Thời hạn nhận ý kiến góp ý trước ngày 06/11/2023.

Dự thảo Quyết định và kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2024 như sau:

Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng TCVN năm 2024

Dự thảo danh mục kế hoạch TCVN 2024

Vụ TC