Bộ KH&CN ban hành quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 15, 2022 | 9:39 - Lượt xem: 578

Ngày 12/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1505/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng. 

Xem chi tiết tại đây QD ban hanh quy trinh