Bình Thuận: Thực hiện 2 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Hai 12, 2022 | 21:30 - Lượt xem: 1293

Trong và sau dịp Tết Nguyên Đán, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện 02 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu.

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện Kế hoạch số 3680/KH-TĐC ngày 15/12/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CCTĐC ngày 04/01/2022 về việc kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Chi cục phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và Phòng Kinh tế & Hạ tầng cấp huyện tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện 02 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu.

Tiến hành thực hiện 02 đợt khảo sát đối với 26 mẫu xăng dầu (gồm: 19 mẫu xăng RON95-III, 07 mẫu xăng E5 RON92-II), kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn về đo lường, chất lượng và kiểm tra tại 07 cơ sở, gồm: 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 03 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, các cơ sở không vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa như: kinh doanh sản phẩm có đầy đủ nhãn hàng hóa, nhãn phụ, dấu hợp quy CR, thông tin cảnh báo an toàn, đã thực hiện lưu hồ sơ công bố chất lượng, đảm bảo đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn.

Bên cạnh đó, Đoàn đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh qua đó giúp tổ chức, cá nhân kinh doanh đúng quy định về đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa, góp phần bảo vệ quyền lợi và tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Hoàng Tuân