Bình Thuận: Phát hiện DN kinh doanh mẫu mũ bảo hiểm không đạt chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 20, 2019 | 14:22 - Lượt xem: 2229

Trong tháng 11, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận tiến hành khảo sát chất lượng, sản phẩm, hàng hóa: 03/04 mẫu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy không đạt chất lượng về các chỉ tiêu: Độ bền va đập và hấp thụ xung động, độ bền đâm xuyên, quai đeo theo QCVN 02:2008/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô – xe máy.

Theo đó, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 đối với thiết bị điện, điện tử; Văn bản đề nghị các sở, ban ngành liên quan báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục báo cáo kết quả khảo sát chất lượng, sản phẩm, hàng hóa: 03/04 mẫu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy không đạt chất lượng về các chỉ tiêu: Độ bền va đập và hấp thụ xung động, độ bền đâm xuyên, quai đeo theo QCVN 02:2008/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô – xe máy; 06/06 mẫu đồ chơi trẻ em đạt chất lượng các chỉ tiêu Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại, giới hạn các amin thơm, an toàn điện (đối với đồ chơi trẻ em dùng pin) theo QCVN 03:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em. Tham gia đoàn thanh tra chuyên đề diện rộng về thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh.

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục có văn bản gửi Vụ Đo lường về việc cử công chức làm Trưởng Đoàn đánh giá tại chỗ đối với Công ty Cổ phần Kiểm định Đo  lường Chất lượng Bình Thuận; điều chỉnh nhiệm vụ kiểm tra doanh nghiệp được Giám đốc Sở KH&CN giao trong năm 2019.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập, cập nhật 20 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và các thông tin có liên quan; gửi 11 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở; biên tập Cẩm nang điện tử về nhãn hàng hóa, đã đăng tải trên website Chi cục.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục hỗ trợ Công ty TNHH Sealinks City tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa “Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng 5S & Kaizen” với 70 lượt người tham dự.

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại 02 UBND các xã thuộc huyện Tuy Phong: UBND xã Hòa Minh UBND xã Phú Lạc. Đã kiểm tra được 09/09 đơn vị theo Kế hoạch. Tham mưu công văn đề nghị sử dụng kinh phí dự phòng để chi cho nội dung tập huấn Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019.

Báo cáo hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2019.

Về công tác thanh kiểm tra, Chi cục tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 đối với thiết bị điện, điện tử. Thanh tra tại 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện điện tử. Kết quả, các cơ sở không có vi phạm và tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch.

Tổ chức thanh tra chuyên ngành 04 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử; 01 cơ sở kinh doanh nước sinh hoạt có sử dụng đồng hồ nước). Kết quả, các cơ sở không vi phạm.

Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2019, Chi cục tiếp tục tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; xem xét, thẩm định, trình phê duyệt hỗ trợ kinh phí nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp đã gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành; thực hiện Bản tin TBT điện tử số 4.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 đơn vị; tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019 qua hồ sơ, báo cáo; theo dõi, đôn đốc việc triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 32 UBND cấp xã.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 theo chương trình, kế hoạch được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh năm 2019; tham gia Tổ dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì. Tham mưu Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tiếp tục rà soát các phương pháp thử, lập kế hoạch đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP và hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các phường, xã.

An Hạ