Bình Thuận: Giám sát đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019 | 14:16 - Lượt xem: 1801

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận phối hợp kiểm tra và xử lý 02 cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 15.000.000 đồng.

Theo báo cáo tháng 9 năm 2019, về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Bình Thuận tham gia thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 01 cơ sở (Công ty cổ phần nước mắm Vũ Võ). Thẩm định, cấp 02 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8) cho Ban Quản lý Công trình Công cộng huyện Tuy Phong và Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận.

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục có văn bản đề nghị các Sở, ngành góp ý Dự thảo Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL. Tham gia Tổ dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì, kết quả đã dán tem tại 14 cửa hàng xăng dầu. Thực hiện khảo sát 02 mẫu xăng (01 mẫu xăng RON 95-III, 01 mẫu xăng E5 RON92-II), kết quả không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Hải Nam, Công ty Cổ phần Sài Gòn Mũi Né, Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung).

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại 06 cơ quan hành chính nhà nước gồm: Sở Tư Pháp, Sở Giáo dục, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Linh, UBND huyện Tánh Linh. Đến nay đã kiểm tra được 20/21 đơn vị theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Riêng Công an tỉnh có văn bản đề nghị không thực hiện kiểm tra. Gửi văn bản đôn đốc thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 32 UBND xã, thị trấn thuộc các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc.

Về công tác thanh kiểm tra, Chi cục kiểm tra 18 cơ sở (12 cơ sở kinh doanh vàng và vàng trang sức, mỹ nghệ; 06 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng) tại huyện Hàm Tân, TP.Phan Thiết. Kết quả, các cơ sở không có vi phạm về đo lường, chất lượng. Tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về thiết bị điện, điện tử. Thanh tra tại 05 cơ sở kinh doanh thiết bị điện điện tử tại huyện Tánh Linh và Đức Linh. Kết quả, các cơ sở không có vi phạm và tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch.

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra tại 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, lấy 02 mẫu xăng RON 95-III gửi thử nghiệm chất lượng. Kết quả không có vi phạm về đo lường, chất lượng, kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu; tuy nhiên, qua kiểm tra phát hiện 02 cơ sở vi phạm về các điều kiện kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với tổng số tiền 15.000.000 đồng, 01 cơ sở đang xử lý.

Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2019. Trong đó, hỗ trợ tổ chức 03 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký, lập hồ sơ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng; Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2019 (kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo); Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các UBND xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc; Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 theo chương trình, kế hoạch được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt; tiếp tục tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về thiết bị điện, điện tử; tổ chức kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL; Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Báo cáo và tham mưu Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Chi cục theo Kế hoạch số 42/KH-CCTĐC ngày 26/02/2019 của Chi cục;

Tiếp tục triển khai việc Xây dựng Bản đồ số các trạm cân đối chứng; xây dựng Bản tin TBT điện tử số 3; Thực hiện khắc phục điểm không phù hợp sau đánh giá Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN; hoàn thành khắc phục các điểm không phù hợp theo báo cáo đánh giá của Đoàn đánh giá Văn phòng Công nhận Chất lượng về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; tiếp tục rà soát các phương pháp thử, lập kế hoạch đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP; Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các phường, xã.