Tăng cường quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh tại các cơ sở kinh doanh, mua bán và tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2019 | 11:11 - Lượt xem: 1195

Ngày 26/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1888/KH-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh tại các cơ sở kinh doanh, mua bán và tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2019-2020

Theo đó, để đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người thuê và người cho thuê nhà trọ; Tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức đối với các cơ sở kinh doanh, sử dụng công tơ điện, đồng hồ nước lạnh, chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật về đo lường nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với công tơ điện và đồng hồ nước lạnh tại các cơ sở kinh doanh, mua bán và tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2019-2020.

Xem chi tiết Kế hoạch 1888/KH-UBN