Bình Dương _ Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 23, 2017 | 8:56 - Lượt xem: 1318

Ngày 09/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo.