Bến Tre: Tổ chức 7 lớp tập huấn về cải tiến, duy trì TCVN ISO 9001:2015

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 26, 2019 | 15:10 - Lượt xem: 1311

Thời gian qua, Sở KH&CN tỉnh Bến Tre tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Theo thông tin từ Chi cục TCĐLCL Bến Tre, vào ngày 25/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 3003/BKHCN-TĐC hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo nội dung công văn đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng và áp dụng HTQLCL và các cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện.

Cụ thể, đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Áp dụng theo nội dung chi và mức chi quy định cho đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL lần đầu tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định

Đối với các cơ quan, tổ chức chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo nội dung sau: Đối với hoạt động đào tạo để thực hiện việc chuyển đổi áp dụng tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đối với hoạt động liên quan đến đánh giá thực trạng, xây dựng và cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL: áp dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 116/2015/TT-BTC. Nguồn kinh phí thực hiện việc xây dựng, áp dụng chuyển đổi HTQLCL trong dự toán ngân sách được giao hằng năm của các cơ quan, tổ chức. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC.

Quang cảnh một buổi tập huấn về TCVN ISO 9001:2015

Thời gian qua, để hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã xin chủ trương và được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham dự các lớp tập huấn có khoảng 650 học viên là đại diện lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo ISO tại UBND huyện, UBND các xã thuộc các huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Thành phố Bến Tre, Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách.

Thông qua lớp tập huấn các học viên đã nhận biết những nội dung phải thực hiện về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 để triển khai tại đơn vị.

Được biết, theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, các cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL phải đảm bảo các hoạt động duy trì, cải tiến. 

Bảo Lâm