Báo cáo tình hình Ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục TCĐLCL năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng TưTháng Tư 10, 2019 | 16:06 - Lượt xem: 1303

Trung tâm  thông tin  kính đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của đơn vị năm 2018 theo mẫu đính kèm để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ KHCN;

– Đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT

Vì vậy, đề nghị đơn vị cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo mẫu đã được đăng tải.

Văn bản phúc đáp của đơn vị xin gửi về Trung tâm Thông tin; 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 13/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục (đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ hộp thư: tiendong@tcvn.gov.vn). Mọi thắc mắc xin liên hệ anh Nguyễn Tiến Đông điện thoại: 0243 7563900.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.